Stoutfonds

Jongeren in Nederland die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, mogen onderwijs volgen, maar geen stage lopen. Geen stage betekent geen diploma. Het Stoutfonds, een initiatief van de Start Foundation, kwam in actie tegen de conflicterende wetgeving en politieke patstelling. Met 150.000 euro in kas voor  het betalen van boetes en uitgeven van garantstellingen aan scholen en stageaanbieders, en dankzij de vele publiciteit die daarop volgde, meldden zich enkele tientallen bedrijven die bereid waren hun nek uit te steken.

Het fonds zwengelde succesvol het maatschappelijke debat aan en zorgde ervoor dat de patstelling werd doorbroken in het voordeel van deze jongeren. Eind 2012 besloot het kabinet-Rutte 2 het hoger beroep over deze kwestie in te trekken en de weg vrij te maken voor de benodigde wetswijziging. Hiermee vervielen nut en noodzaak van het Stoutfonds.

Een inspirerend voorbeeld van het waarmaken van een maatschappelijke ambitie door het met lef en creativiteit succesvol beïnvloeden van de beleidsmakers, en scholen en bedrijven hiervoor nationaal te mobiliseren.

Een link naar de website van het Stoutfonds treft u hier aan: http://www.startfoundation.nl/activiteiten/stoutfonds

Een korte film over het Stoutfonds vindt u aan op de site van de FIN—Vereniging van Fondsen in Nederland.

20 NOVEMBER
DeLaMar Theater
AMSTERDAM
2014