Criteria

Na de aanmelding wordt elk project beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria, die betrekking hebben op een vijftal aandachtsgebieden. De Onderscheiding wordt uitgereikt aan projecten die maatschappelijk het verschil maken. Daarom let de jury in het bijzonder op onderscheidend, in resultaat en samenwerking, en op inspirerend vermogen, met name voor de charitatieve sector. De presentatie tijdens de uitreiking is een onderdeel van de selectieprocedure. Twee weken voor de uitreiking zal de jury de verkozen projecten vragen om zich te presenteren.

 

1. Maatschappelijke visie & ambitie

 • doelgroep(en): eigen betrokkenheid en inzet
 • behoefte(n): goed definieerbaar/concreet, in Nederland
 • oplossing(en): innovatief en inspirerend, maar ook praktisch en toetsbaar
 • verandermechanisme: realiseerbaarheid en katalyserend effect

2. Samenwerkingsmodel & (project)organisatie

 • vermogensfonds(en): betrokkenheid
 • overige partners—filantropisch, publiek en/of privaat: elkaar versterkend effect
 • (project)organisatie en besturingsmodel: aantal betrokken professionals en vrijwilligers plus tijdinzet, teamcompetenties, track record, continuïteit, governance
 • projectplan: tijdlijn sinds start, fasering, mijlpalen, begroting & realisatie

3. Financieringsstructuur

 • financiering en fasering: financiële commitments per fase, evt. overdracht tussen partners—zowel vermogensfondsen als overige partners
 • structurele borging: financiering in permanente (infra)structuur na uitfasering van projectpartners (indien van toepassing)

4. Resultaten

 • zichtbaar: meetbaar/tastbaar ten opzichte van ambitie onder
 • schaalbaar: geografisch, aanpalende doelgroepen/behoeften
 • duurzaam: verantwoord en structurele borging—maatschappelijk en financieel
 • inspirerend: innovatief en katalyserend

5. Zelfevaluatie: hiaten & verbeteringspotentieel

 • organisatie & groei
 • marketing & communicatie
 • partnerships & financiering
20 NOVEMBER
DeLaMar Theater
AMSTERDAM
2014