Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds stelt zich ten doel uitzonderlijke of grote culturele evenementen mogelijk te maken en cultureel ondernemerschap te stimuleren. Het fonds is een samenwerkingsverband tussen vier partners: de BankGiro Loterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de VandenEnde Foundation. Het samenwerkingsverband tussen deze vier private partijen, die behoren tot de grootste op het gebied van cultuurstimulering, is vooralsnog aangegaan voor een periode van vijf jaar. Het fonds steunt culturele instellingen met voorfinanciering, kaartafname en innovatieve marketing. Recente voorbeelden zijn het fotografiefestival Unseen Photo Fair en de tentoonstelling van de Dode Zeerollen in het Drents Museum.

In een tijd waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt uit de culturele sector investeert het Blockbusterfonds in culturele publieksevenementen – zowel nationaal als regionaal – van uitzonderlijke kwaliteit of grootte om deze mogelijk te (blijven) maken. Tentoonstellingen, festivals en muziek- en theateruitvoeringen die een aantrekkingskracht hebben op nationale en internationale bezoekers. Deze investeringen maken innovatieve marketing en extra promotie mogelijk om zo de bekendheid en belangstelling bij een groot publiek te stimuleren. Extra cultuurbezoek levert ook een positieve bijdrage aan de economie van ons land.

Het Blockbusterfonds is een zogenaamd ‘revolving fund’, waarin financiële bijdragen aan initiatieven uiteindelijk weer terugvloeien in het fonds om deze opnieuw te kunnen inzetten. Deze bijdragen zijn in feite renteloze leningen die door de gefinancierde initiatieven uiteindelijk op voor hen passende momenten worden afgelost. Hiermee is niet alleen het fonds zelf een voorbeeld van cultureel ondernemerschap, maar wil het ook ondernemerschap in de culturele sector stimuleren middels financiële zelfvoorziening en hiermee het verkleinen van de afhankelijkheid van subsidiestromen.

Voor de partners is het dan ook een logische uitwerking van de wens om waar mogelijk publiek met cultuur te verbinden, op een rendabele manier te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap te stimuleren.

Een link naar de website van het Blockbusterfonds treft u hier aan: http://www.blockbusterfonds.nl

Een korte film over het Blockbusterfonds vindt u aan op de site van de FIN—Vereniging van Fondsen in Nederland.

20 NOVEMBER
DeLaMar Theater
AMSTERDAM
2014