2GetThere

2GetThere is een succesvol coachingproject, voor en door jongeren en jongerencoaches, en wordt ondersteund door de Arnhemse stichtingen Het Burger en Nieuwe Weeshuis en de Dullertsstichting.

2GetThere is een inspirerend antwoord op de dringende behoefte aan geïntegreerde en samenhangende interventies om structurele jeugdwerkloosheid en schooluitval terug te dringen. Jongeren worden opgeleid tot jongerencoach en coachen op hun beurt weer andere jongeren in de leeftijd tussen 16 en 26 jaar op hun weg naar studie, stage en werk.

De vruchtbare samenwerking tussen lokale vermogensfondsen, de gemeente Arnhem en de uitvoeringsorganisatie heeft geleid tot een innovatieve bottom-up aanpak, waarin jonge mensen niet langer bestempeld worden als probleem, maar als onderdeel van de oplossing; een aanpak gebaseerd op (eigen) kracht en verantwoordelijkheid van de betrokken jongeren; en een project dat de specifieke kennis en vaardigheden van jonge mensen – ook als ervaringsdeskundige – herkent, op waarde schat en er gebruik van maakt met winst voor allen.

Hiermee heeft 2GetThere een vliegwiel van elkaar opvolgende jongerencoaching op gang gebracht, waarmee op efficiënte wijze duurzame resultaten worden bereikt voor een maatschappelijk zeer relevant probleem. Bovendien is de aanpak innovatief én reproduceerbaar in andere regio’s.

Een link naar de website van 2GetThere treft u hier aan: http://2getthere.info

Een korte film over 2GetThere vindt u aan op de site van de FIN—Vereniging van Fondsen in Nederland.

20 NOVEMBER
DeLaMar Theater
AMSTERDAM
2014